Menu

NAŠA ŠKOLA

2. najaktívnejšia škola v rámci mesta je titul udelený za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a  §  3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR   č. 231/2009 Z. z.  podrobnostiach  a organizácii  školského  roka udeľuje  na  deň 9.februára 2016 (utorok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠJ ani ŠKD .  Odôvodnenie: Havária potrubia pre dopravu studenej vody do budovy školy.                          Vyučovanie sa začne v stredu 10.02.2016.                                    

 • Posledný deň prvého školského polroka sme trávili v priestoroch technického múzea. Spoločnosť nám robili „12 patróni“ a lektorky. Slovenské technické múzeu obohatilo prehliadku o praktickú činnosť. My sme sa presunuli v čase do obdobia prvej kníhtlače obrázkov i nadpisov. Biele plášte  nám svedčili, modrá farba tiež. Na záver sme spolu s naším polročným vedomostným hodnotením získali aj metodické listy. Vrátime sa k nim v druhom polroku, aby sme zistili, či sme sa niečo naučili. (Mgr. Kisidayová)               

 • 9. 2. 2016

  Dňa 4.2.2016 na našej škole prebehlo Okresné kolo Geografickej olympiády pre Košice I. V kategórii E 1. miesto obsadil S. Knut VIII.A, v kategórii F 1. miesto M. Maňkoš VI.B a 2. miesto E. Černická VI.B, v kategórii G 1. miesto M. Marco V.A. Medzi riešiteľov, ktorí získali viac ako 65 bodov zo 100 možných, čím sa stali úspešnými patria: M. Urban, M.Trojčák, P. Obšatník, T. Hutňan, N. Cseteová. Za vzornú reprezentáciu žiakom ďakujeme. (Mgr. Kisidayová)    

 • 9. 2. 2016

  Hrebienok - atraktívny cieľ návštevníkov Vysokých Tatier. Starý Smokovec – najstaršie turistické centrum Vysokých Tatier. Turistický krúžok – krúžok žiakov ZŠ Bruselská 18, KE. 6.2.2016 i sme sa vyviezli  pozemnou  lanovkou  zo Starého Smokovca do výšky 1 272 m.n.m. a zažili pocit, ktorý mala aj anglická kráľovná Alžbeta pri návšteve našich veľhôr. Za 7 minút tak naša výprava  prekonala výškový rozdiel 255 m.n.m. Prvá etapa slnečného dňa bola za nami. Vstúpili sme do ľadového domu, pokochali sa krásou ľadových sôch vytvorených  umelcami sveta. A nastúpili na snehom i ľadom pokrytú trasu: Z Hrebienka k Vodopádom Studeného potoka.  Prevýšenie: 120m. Hrebienok - vodopády Studeného potoka (zelená), vodopády  - Rainerova chata (modrá), Rainerová chata - Hrebienok (červená). Osviežení tatranským bylinkovým čajíkom, snehovými guľami sme trasu úspešne zvládli. Do odchodu lanovky sme si snehu, ktorý v Košiciach chýba ešte dokonale užili. (MOK – Mattová, Onofrejová, Kišidayová)

 • 9. 2. 2016

  Chodba v našej prekrásnej škole ( elokované pracovisko na Aténskej ulici - 1. a 2. ročník ) sa premenila na malé mestečko. Druháci a ich šikovní rodičia vytvorili krásne makety domčekov. 

 • Dovoľujeme si Vás osloviť o spoluprácu a byť účastní pri aktualizácii nových receptúr do školských jedální, a to zeleninových, bezmäsitých a zemiakových pokrmov. Pre bližšie informácie si stiahnite priložené PDF.  Receptúru môžete doručiť vedúcej ŠJ do 29.2. na priloženom tlačive.

  Recept_do_SJ.pdf

 • 3. 2. 2016

  V pondelok 1. februára sa žiaci našej školy zúčastnili na 3. turnaji VIII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy v Centre voľného času na Popradskej 86 (DOMINO). Súťažili v troch kategóriách a umiestnili sa takto: V kategórii do 10 rokov sa umiestnili: 1. miesto - Oliver Oravec zo 4.B, 3. miesto - Richard Lacko z 3.B, 4. miesto - Tomáš Trojčák z 3.B. V kategórii chlapci do 15 rokov: 1. miesto - Alexander KUNDRÁT zo 7.C, 2. miesto - Marek  KLECHA  z 5.B. V kategórii dievčatá do 15 rokov: 1. miesto - Nina PORUBANOVÁ zo 6.B, 2. miesto - Ema KOLESÁROVÁ z 9.B a 3.miesto - Simona ŠTIPÁKOVÁ z 8.A. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov v ďalších prázdninových turnajoch. (3. prázdninový turnaj bude v sobotu 20.2.2016). (Mgr. R. PRIŠČÁKOVÁ)

 • 2. 2. 2016

  23. január 2016 - studené ráno, nadšení snežní muži a Snehulienky opustili Košice, aby okúsili radosť zo snehu. Rýchlik nás zaviezol do Popradu, TEŽ  do Starého Smokovca, pozemná lanovka na Hrebienok. Privítalo nás nádherné slnečné počasie, hneď sme sa pokochali skvostami Tatranského ľadového domu. Naše kroky viedli okruhom Hrebienok, Bílikova chata, zamrznuté vodopády Studeného potoka, osviežil nás tatranský čajíček na najstaršej chate Tatier. Rainerova chata nás privítala snehovým Betlehemom, ale aj nedokončenou sochou horského vodcu, ktorého všetci poznáte zo spravodajských relácií. Niektorí z nás využili detské klzáky, iní tubingovú dráhu. Vrátili sme sa do Košíc potme s pocitom úžasne stráveného dňa. MOK (Mattová,Onofrejová,Kišidayová)

Počet návštev: 3856046

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • hospodárka školy: +421556363538
  riaditeľ školy: +421556366066
  elokované pracovisko Aténska (1.- 2.ročník): +421556367112 (zborovňa)
  školská jedáleň: +421556363539

Fotogaléria

Počet návštev: 3856048