Menu

NAŠA ŠKOLA

2. najaktívnejšia škola v rámci mesta je titul udelený za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • 4. 5. 2016

  7:30 nás privítalo svieže aprílové ráno. Pre nás so správnym turistickým počasím. 9:00 prvý bod programu - túra riečnou formou zvanou kaňon. Lačnovský kaňon je národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany prírody. Kaňonom preteká Lačnovský potok, ktorý vyhĺbil kaňonovitú roklinu. V koryte potoka sa rokmi vytvorila sústava vodopádov nazvaná Prahy. Nápadné sú aj skalná útvary: Mojžišov stĺp (vysoký asi 60 metrov), skalná brána Vrátnica, či Kamenná baba. 11:00 druhý bod programu - zoznámenie s krasovým obehom vody, jaskyňa a jej tajuplné podzemie. Zlá diera =Zlá džura =Lipovecká jaskyňa so sintrovou výzdobou je „inou jaskyňou“. Zážitok z jej prehliadky umocňujú prilby a čelovky na hlave, či prechody zúženými priestormi, pôrodnou chodbou. 13:00 obedové menu z vlastných zásob, nástup do autobusu. Smer voda, znova. Tentokrát sme pookriali v bazénoch  aquaparku Delňa Prešov. 17:20 sme uzatvorili kapitolu zážitkov terénnej exkurzie 46 piatakov.  (MOK + Mgr. Z. Hercegová)

 • 4. 5. 2016

  Šarišský hrad (iné názvy - 1245 castrum Sarus, 1312 castrum de Saarus) patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu - kužeľovitom andezitovom 570 m vysokom kopci nad mestečkom Veľký Šariš. Niekoľko sezón intenzívnych prác, zmenilo ruinu Šarišského hradu na nepoznanie. Tisíce hodín brigádnickej práce a v posledných rokoch aj úspešný program na záchranu hradov, priniesli svoje ovocie. Hrad sa stal neprehliadnuteľným pre turistov, teda aj pre nás. Úspešne sme zdolali výstup na jeho vežu i opekanie pod ňou. Dojal nás príbeh lásky Alžbetky a Svätoboja, nenávisti lúpežného rytiera , potešilo slnečné počasie, nabil energiou jarný vzduch.(MOK)

 • 2. 5. 2016

  Riaditeľstvo školy po konzultácii s RÚVZ v Košiciach a zriaďovateľom školy oznamuje, že prerušuje výchovno-vzdelávací proces na elokovanom pracovisku na Aténskej ulici z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov 1. a 2. ročníka od 3.5.2016 do 6.5.2016. Žiaci sú odhlásení z obeda. Nástup do školy je v pondelok 9.5.2016. V hlavnej budove ZŠ Bruselská prebieha vyučovací proces pre žiakov 3. - 9. ročníka bezo zmeny. ŠKD bude v prevádzke iba pre žiakov 3. a 4. ročníka. Činnosť ŠKD bude prebiehať v hlavnej budove ZŠ Bruselská 18. Ranná aj dlhá služba bude v IV.C.

 • 29. 4. 2016

  Výborná hudba, perfektné výkony členov baletu, pútavý príbeh, zaujímavá scéna - to sú slová, ktoré vyslovovali po predstavení Zvonár u Matky Božej žiaci druhého stupňa. Baletné predstavenie navštívili vrámci výchovného koncertu. Predstavenie sa páčilo žiakom aj učiteľom. Ďakujeme za príjemný zážitok.

 • Vo štvrtok 28.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Malí i veľkí speváci si zaspievali veľa známych aj zopár neznámych ľudových piesní.Svojím spevom sa snažili o čo najlepšie umiestnenie v troch súťažných kategóriách. Ich výkony posudzovala porota, ktorá rozhodla takto: 1. kategória - 1. miesto -  Nelly Tomčová, 2. miesto - Adam Gajdzik, 3. miesto - Beáta Oravcová. 2. kategória - 1. miesto Lukáš Leško zo 6.B, 2. miesto Andrea Vindišová zo 6.C a 3. miesto Martin Kellner z 4.A. 3. kategória - 1. miesto Cynthia Sajková z 9.A, 2. miesto - Maroš Kováč zo 7.A. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 12.5.2016. Všetkýcm blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

 • 30. 4. 2016

  V mesiaci apríl sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili pri príležitosti Svetového dňa vtáctva, ktorý sa oslavuje 1. apríla, podujatia vo Východoslovenskom múzeu, ktoré bolo organizované v spolupráci s CVČ na Popradskej v Košiciach v rámci Dní ochrany prírody. Po prednáške  o histórii vzniku tohto dňa a o sťahovaní vtáctva na naše územie mali zároveň žiaci aj možnosť prehliadky prírodovednej časti múzea, kde sa  zoznámili s neživou a živou časťou prírody nášho krásneho Slovenska. Všetkým sa návšteva múzea veľmi páčila a prispela k obohateniu doterajších vedomostí z biológie. (Ing.Szabová, MVDr.Kohútová)

 • 28. 4. 2016

  V piatok 22. 4. 2016 zažili deti z I. a ll. oddelenia v ŠKD "Rozprávkový deň". Súťažili 2 družstvá: l. odd. žabky a ll. odd. mačičky. Svoje vedomosti o rozprávkach a šikovnosť prejavili v 9-ich úlohách, ktoré hravo zvládali. Radosť z víťazstva si vychutnalo družstvo mačičiek z ll. oddelenia. Pochvalu a odmeny získali všetky súťažiace deti. Blahoželáme všetkým deťom. (Eva Milkovičová)

 • 22. 4. 2016

  Celý tento týždeň bol v 6.B tak trochu zelený. Inšpirovala nás súťaž, ktorú vyhlásil Kosit Košice. A tak sme vymýšľali, tvorili a nakoniec pózovali, aby sme si pripomenuli Deň Zeme. Naša selfie je do 28.4. zverejnená na stránke www.facebook.com/zacistejsiekosice - zdieľajte.

Počet návštev: 4031858

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • hospodárka školy: +421556363538
  riaditeľ školy: +421556366066
  elokované pracovisko Aténska (1.- 2.ročník): +421556367112 (zborovňa)
  školská jedáleň: +421556363539

Fotogaléria

Počet návštev: 4031860