Menu

Vzdelávanie

2. najaktívnejšia škola v šk. roku 2014/15 a 3. v šk. roku 2015/16. V rámci mesta je titul udeľovaný za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Umenie

Umenie

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Šport

Šport

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Dňa 13. decembra (vo štvrtok) o 16.00 h. sa uskutoční vianočná besiedka pre rodičov spojená s kultúrnym programom našich detí. Srdečne Vás pozývame.

 • Odhlasovanie žiakov z obedov v mesiaci december je možné iba do 19. 12. do 8.00 h.

 • Dňa 20.11. (v utorok) žiaci 5. ročníka budú mať v rámci vyučovania namiesto riadneho rozvrhu 3 hodiny matematiky a 3 hodiny slovenského jazyka v rámci prípravy na Testovanie 5.

 • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro

  Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, učebnice a iná literatúra, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny, smart hodinky

 • Matematika

  8,00 – 8,10 – úvodné pokyny, rozdanie OH a papierov

  8,10 – 8,20 – rozdávanie testov a oboznámenie sa s testom

  8,20 – 9,20 administrácia testu

  9,20 – 9,25 - zozbieranie testov a OH

  Prestávka - 9,25 - 09,45 – 20 minút

  Slovenský jazyk

  09,45 – 09,55 – úvodné pokyny, rozdanie OH

  09,55 – 10,05 – rozdávanie testov a oboznámenie sa s testom

  10,05 – 11,05administrácia testu

  11,05 – 11,10 - zozbieranie testov a OH

  Po ukončení Testovania odchádzajú žiaci domov, neostávajú v budove.

 • V piatok 9.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov 8. a 9. ročníka. V tejto konkurencii najlepšie obstáli Ema Černická z 9.B, ktorá osadila 1. miesto, Laura Čurillová z 8.B na 2. mieste a Nina Porubänová z 9.B na 3. mieste. Emke Černickej držíme palce v obvodnom kole súťaže. (Mgr. Alena Sekaninová)

 • Dňa 14. novembra (v stredu) sa uskutočnia konzultačné, informatívne triedne aktívy v čase od 16.00 h. do 18.00 h.

 • V dňoch 19. 10. až 28. 10. 2018 sa uskutočnila výstava Magické svetielkujúce rastliny v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tato výstava je prvou svojho druhu na Slovensku. Žiaci, naši piataci, si mohli obzrieť črepníkové rastliny aj rezané kvety, ktoré sa v tme následne rozžiarili a svetielkovali zelenou, modrou, červenou a bielou farbou. Keď svetlo zoslablo, rastliny sa opäť museli nabiť na umelom osvetlení. Študenti boli prekvapení, ale aj zaujatí danou expozíciou. Zároveň si prešli krásnou výstavou domácich i exotických rastlín. Z danej exkurzie sa vrátili plní dojmov. (Ing.Mgr. Edita Blažeková)

Počet návštev: 6285672

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • riaditeľ školy: 636 60 66, 0904 341 646
  zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: 0904 986 336
  zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: 0904 956 518
  výchovný poradca: 0917 278 415
  hospodárka školy: 636 35 38, 0904 950 168
  školská jedáleň: 636 35 39, 0904 346 703

Fotogaléria

Počet návštev: 6285674