Menu

Vzdelávanie

2. najaktívnejšia škola v šk. roku 2014/15 a 3. v šk. roku 2015/16. V rámci mesta je titul udeľovaný za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Umenie

Umenie

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Šport

Šport

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom 5. ročníka, že Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční 21. novembra 2018 |streda| v čase od 8:20 do 9:20 z matematiky |60 minút| a od 10:05 do 11:05 |60 minút| zo slovenského jazyka a literatúry. Príchod žiakov do určených učební |podľa zoznamov| bude najneskôr do 8:00 hod. Podrobnejšie informácie o testovaní:

 • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že jesenné prázdniny budú v dňoch 31.10. - 2.11. 2018 (streda - piatok). Dňa 30.10. (utorok) je štátny sviatok pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky. Dňa 29.10. (pondelok) udeľuje riaditeľ školy žiakom riaditeľské voľno. Nástup do školy je v pondelok 5.11.

 • Dňa 12. septembra (v stredu) o 17.00 h sa uskutočnia prvé triedne aktívy v tomto školskom roku. Srdečne Vás pozývame.

 • Dňa 7. septembra sa uskutoční cvičenie v prírode v čase od 8.00 v trvaní 4 vyučovacích hodín s postupným príchodom žiakov podľa ročníkov.

 • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 3. septembra o 8.00 hod. s ukončením o 10.00 hod. Školská jedáleň (ŠJ) ani školský klub detí (ŠKD) v tento deň nie je v prevádzke. Riadna prevádzka v ŠJ a v ŠKD začína od utorka 4.9. 2018.

 • Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni, môžu si vytlačiť a vyplniť priložený Zápisný lístok stravníka. (vedúca ŠJ Anna Vargová)

 • Slávnostné ukončenie školského roka dňa 29.6.2018 s oceňovaním najúspešnejších žiakov. Príjemné prádniny!

Počet návštev: 6173583

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • riaditeľ školy: 636 60 66, 0904 341 646
  zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: 0904 986 336
  zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: 0904 956 518
  výchovný poradca: 0917 278 415
  hospodárka školy: 636 35 38, 0904 950 168
  školská jedáleň: 636 35 39, 0904 346 703

Fotogaléria

Počet návštev: 6173585