Menu

Vzdelávanie

2. najaktívnejšia škola v šk. roku 2014/15 a 3. v šk. roku 2015/16. V rámci mesta je titul udeľovaný za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Umenie

Umenie

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Šport

Šport

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Slávnostné ukončenie školského roka dňa 29.6.2018 s oceňovaním najúspešnejších žiakov. Príjemné prádniny!

 • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí spĺňajú kritéria na poberanie dávok na podporu výchovy k plneniu školských povinností a výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na rok 2018, aby sa do 04.07.2018 dostavili na ZŠ Bruselská 18, Košice k hospodárke školy alebo administratívnej zamestnankyni ŠJ za účelom vyplnenia VYHLÁSENIA RODIČOV. Týka sa to iba rodičov žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 takéto vyhlásenie nevyplňovali. Upozorňujeme, že bez tohto vyplneného vyhlásenia nebudú dieťaťu v druhom polroku 2018 poskytnuté dotácie na školské pomôcky a stravu.

 • Vážení rodičia! 29.06.2018 končí vyučovanie po odovzdávaní vysvedčení o 10:00 hod. Obed je od 10:00 do 11:00 hod. ŠKD je v prevádzke len do 15:00 hod. Odhlásenie z obeda v školskej jedálni na dni 28.06.- 29.06. je možné len do 27.06.2018. Všetkým deťom prajeme pekné letné prázdniny plné krásnych zážitkov.

 • Dňa 13. júna sa uskutočnia triedne aktívy o 17.00 hod. Na elokovanom pracovisku Aténska o 16.30 hod.

 • Dňa 1. júna sa VII.C zúčastnila exkurzie v Botanickej záhrade so zámerom poznávania flóry a výstavy motýľov.

 • Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. Prvú kategóriu svojím krásnym spevom reprezentovala naša prváčka Anitka Wilková. V druhej kategórii vyhrala Ninka Lukáčová z V.A triedy a prvenstvo v tretej kategórii si odniesol Lukáš Leško, žiak VIII.B triedy. Všetkým trom srdečne blahoželáme a Ninke a Lukášovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. (Mgr. Diana Kuffová)

 • Žiaci IV. A kreslili na Hlavnej ulici kriedami na chodník. Téma: Mesto v budúcnosti. Akcia sa každoročne koná pri príležitosti Dní mesta Košice. (Mgr. Marta Jusková)

 • Dňa 26.04.2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v STEELPARKU. Poznávaco-vzdelávacie aktivity boli rozdelené do dvoch blokov - expozícia rôznych fyzikálnych prístrojov a Hra na magnety. Osobná skúsenosť podporená individuálnym kontaktom s prístrojmi upevnila u žiakov niektoré poznatky, rozvinula ich tvorivosť, vlastnú aktivitu i zábavu. V aktivite o magnetizme si žiaci hravou a poučnou formou upevnili a overili učivo o magnetoch. Akcia sa páčila tak žiakom, ako aj pedagógom. (Mgr. Diana Kuffová. Mgr. A. Rajničová, Mgr. Z. Suchá)

Počet návštev: 5947594

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • riaditeľ školy: 636 60 66, 0904 341 646
  zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: 0904 986 336
  zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: 0904 956 518
  výchovný poradca: 0917 278 415
  hospodárka školy: 636 35 38, 0904 950 168
  elokované pracovisko Aténska (1.- 2.ročník): 636 71 12 (zborovňa)
  školská jedáleň: 636 35 39, 0904 346 703

Fotogaléria

Počet návštev: 5947596