Menu

2. najaktívnejšia škola v šk. roku 2014/15 a 3. v šk. roku 2015/16. V rámci mesta je titul udeľovaný za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Umenie

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Šport

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Dňa 18. apríla sa uskutočnia konzultačné triedne aktívy na Aténskej ul. o 16.30 a na Bruselskej ul. o 17.00 hod.

 • Riaditeľ Základnej školy, Bruselská 18 udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov žiakom ZŠ Bruselská 18, Košice dňa 20. apríla 2018 riaditeľské voľno. Školský klub detí ani školská jedáleň v čase riaditeľského voľna nie sú v prevádzke.

 • Dňa 11.4.2018 žiaci VIII.A triedy absolvovali odbornú exkurziu v Steelparku z informatiky a fyziky, aby zážitkovou formou učenia lepšie pochopili, ako napr. netopier zachytí náš pohyb alebo sa ponorili do tajov záhadného sveta Arduina. ( Ing. Szabova J. a Ing. Mgr. Blažeková E. )

 • Tereza Šurínová z VIII.C získala vynikajúce 2. miesto v celoslovenskom kole v prednese poézie Ruské slovo.

 • 9. apríla 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Vynikajúce výkony našich žiačok neostali bez odmeny. 1. miesto Petra Gaľová VII.C, 1. miesto Z. Szattlerová IV.A. Obe postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Michalovciach. Čestné uznanie získali Nina Lukačová a Sofia Cseteová, obe V.A.

 • V dňoch 6. a 7. apríla sme privítali na zápise do 1. ročníka našich budúcich prvákov, ich rodičov a súrodencov.

 • 27. marca sme mali - 4. apríla budeme mať znova Deň otvorených dverí. Príďte, neoľutujete :)

 • V dňoch 13. a 14. marca sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. V rámci súťaže sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach. V 8. ročníku všetky tri prvé miesta obsadili žiaci našej školy. 1. miesto: Ema Černická VIII.B, 2. miesto: Marek Tej VIII.A, 3. miesto: Peter Šuchaň VIII.C. V 7. ročníku v rámci okresu boli úspešní len dvaja žiaci. Z toho 1. miesto obsadila naša žiačka Janka Jánosdeáková zo VII.C triedy. V ostatných ročníkoch sme mali tiež úspešných riešiteľov. V 6. ročníku na 6. mieste skončil Tomáš Sabol so 17 bodmi a v 5. ročníku na 10. mieste Katka Schutzová s 22 bodmi. Všetkým blahoželáme a tiež aj učiteľom, ktorí ich pripravovali.

Počet návštev: 5768268

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • riaditeľ školy: 636 60 66, 0904 341 646
  zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: 0904 986 336
  zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: 0904 956 518
  výchovný poradca: 0917 278 415
  hospodárka školy: 636 35 38, 0904 950 168
  elokované pracovisko Aténska (1.- 2.ročník): 636 71 12 (zborovňa)
  školská jedáleň: 636 35 39, 0904 346 703

Fotogaléria

Počet návštev: 5768270