Menu

Vzdelávanie

2. najaktívnejšia škola v šk. roku 2014/15 a 3. v šk. roku 2015/16. V rámci mesta je titul udeľovaný za najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach, olympiádach a Testovaní 9.

Umenie

Naši žiaci úspešne rozvíjajú svoj talent v speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Šport

Výkony žiakov v rozmanitých športových oblastiach sú našou pýchou. 

 • Dňa 12.1.2018 sa štvrtáci zúčastnili exkurzie do planetária. V Technickom múzeu v Košiciach sa žiaci na vlastné oči presvedčili ako vyzerá model vesmíru – planetárium. Téma súvisela s učivom prírodovedy a ukončením tematického celku VESMÍR. Žiaci pozorovali nočnú oblohu z pohľadu severnej aj južnej pologule. Pozorovali hviezdy a planéty Slnečnej sústavy, dozvedeli sa o súhvezdiach Orión, Veľký a Malý voz a vypočuli si zaujímavé príbehy. Súčasťou exkurzie bola aj vychádzka Uličkou remesiel, kde sa žiaci oboznámili s tradičnými remeslami, ktorými kedysi staroveké Košice žili. (Tr. uč.: Rajničová, Suchá, Kuffová)

 • Odovzdávanie vysvedčení za 1. polrok š. roka 2017/18 sa uskutoční dňa 31. januára 2018 (v stredu). Žiakom 1. stupňa bude končiť vyučovanie v tento deň 4. vyučovacou hodinou o 11.40 h. a žiakom 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou o 12.35 h. Polročné prázdniny budú v piatok 2. 2. 2018.

 • Dňa 16. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Natália Martončíková zo VII.C v kategórii 1A a Chanel Jankovičová z VIII.B v kategórii 1B. Natália sa umiestnila na výbornom 2. mieste. Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme, aby im anglický jazyk aj naďalej prinášal objavovanie nepoznaného.

 • Oznamujeme rodičom, že triedne aktívy sa uskutočnia dňa 17. januára 2018 (v stredu) na Aténskej ulici o 16.30 h. a na Bruselskej ulici o 17.00 h.

 • 13. decembra sa v našej škole konalo školské kolo matematickej Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Výsledková listina úspešných riešiteľov: 3.roč. 1. miesto - Tomáš Mihok (III.A), 2. miesto - Dávid Sakala (III.B), 3. miesto - Tatiana Gašparovičová (III.B), 4. roč. 1. miesto - Martin Marko (IV.B), 2. miesto - Adam Novotný (IV.C) 3. miesto - Matej Kačkoš (IV.B)

 • Dňa 20. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie C pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktoré bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka IX.B Soňa Tirpáková, na 2. mieste žiak IX.B Filip Béreš. Na 3. mieste sa umiestnila žiačka VIII.B Laura Halászová. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do obvodného kola, ktoré sa uskutoční vo februári tohto roku držíme palce.(MVDr. Lýdia Kohútová)

 • Aj tento školský rok sa priblížilo obdobie, kedy boli otvorené dvere ústavov Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Dvere svojich laboratórií otvorilo pre našich žiakov Detašované pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Vedychtiví ôsmaci si mohli vypočuť odborný výklad a obzrieť prezentácie experimentov v oddelení fyziky kovov, oddelení fyziky magnetických javov. Na hodine fyziky sme následne diskutovali o získaných informáciách a dojmoch, ktoré si žiaci odnášali z exkurzie. (Ing. Mgr. Edita Blažeková, Mgr. Adriána Jochmanová)

 • Dňa 20.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese povesti s názvom Šaliansky Maťko.

  Výsledky:

  I. kategória: 1. miesto - Rút Repovská (II.A), 2. miesto - Gregor Černický (3.B), 3. miesto - Adam Szattler (II.A) a Jakub Mráz (II.A).

  II. kategória: 1. miesto - Zuzana Szattlerová (IV.A), 2. miesto - Laura Sabolová (V.C).

  III. kategória: 1. miesto - Mikuláš Marko (VII.A), 2. miesto - Noémi Cseteová (VII.A)

  Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a umiestneným na 1. miestach držíme palce v okresnom kole.

Počet návštev: 5503155

Akcie

Kontakt

 • Základná škola
  Bruselská 18, 040 13 Košice
 • riaditeľ školy: 636 60 66, 0904 341 646
  zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: 0904 986 336
  zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: 0904 956 518
  hospodárka školy: 636 35 38, 0904 950 168
  elokované pracovisko Aténska (1.- 2.ročník): 636 71 12 (zborovňa)
  školská jedáleň: 636 35 39, 0904 346 703

Fotogaléria

Počet návštev: 5503157